HEIMESJUKEPLEIA: Svein Arne Bergskås saknar ein døgnopen vakttelefon til heimesjukepleia. Han har sjølv opplevd å trenge hjelp utanom ringetida.
HEIMESJUKEPLEIA: Svein Arne Bergskås saknar ein døgnopen vakttelefon til heimesjukepleia. Han har sjølv opplevd å trenge hjelp utanom ringetida. FOTO: Gro B. Røiland

Kritisk til vaktsystem:

– At ingen spør oss brukarar før dei gjer slike endringar, er heilt tragisk