NYE ARGUMENT: Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland skal skaffe nye argument til Telemarks-benken i arbeidet med tømmerterminalen. 			     
– Bane Nor Eiendom ønskjer å bruke området til andre ting, påpeikar Blichfeldt Dyrland.

EIN SJANSE: Siri Blichfeldt Dyrland seier at å få med tømmerterminal på Nordagutu i NTP er viktig for å få gjort noko, men ein er ikkje i mål. 
Tømmerterminal Nasjonal transportplan ntp

Siri Blichfeldt Dyrland Senterpartiet Sp
NYE ARGUMENT: Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland kjem med nye argument til Telemarks-benken i arbeidet med å få bygd tømmerterminalen på Nordagutu. FOTO: Marta Kjøllesdal

Koplar tømmerterminalen til bioenergifabrikk