SLIK BLIR PLASSERINGA: Skisse over korleis dei to byggjeprosjekta kan bli. Til venstre Burger King-restaurant i krysset mellom Bøgata og Stasjonsvegen, og til høgre ein vaskehall i Stasjonsvegen 10. Vegen i mellom er den som går inn til Skoghaugen.
ØNSKJER DET SLIK: Skisse over korleis dei to byggjeprosjekta kan bli. Til venstre Burger King-restaurant i krysset mellom Bøgata og Stasjonsvegen, til høgre ein vaskehall i Stasjonsvegen 10. Vegen i mellom er den som går inn til Skoghaugen. FOTO: Illustrasjon: IT-tek

Vil rive dei gamle husa: Slik kan Burger King og vaskehallen kome til å sjå ut