30BFFCD6-32E3-4856-8B8C-D81737094442
FOTO: Sunniva Langås-Røiland

Bjørnar likar folk, volleyball og kulturskulen – og pizza utan ananas