FASTLEGESTILLINGAR: KrF-veteran i kommunepolitikken, Torstein Haukvik, vil foreslå at to nye fastlegestillingar blir lagt inn i 2023-budsjettet. Det er i samsvar med den nyleg vedtatte Fagplan for legetenestar som kommuneoverlege Kristin Sekse har vore med og utarbeidd.
FASTLEGESTILLINGAR: KrF-veteran i kommunepolitikken, Torstein Haukvik, vil foreslå at to nye fastlegestillingar blir lagt inn i 2023-budsjettet. Det er i samsvar med den nyleg vedtatte Fagplan for legetenestar som kommuneoverlege Kristin Sekse har vore med og utarbeidd. FOTO: Gro B. Røiland

Millionane renn ut til vikarlegar. Nå vil KrF ha fleire legestillingar