Midt-Telelmark kommune formannskap  kommunedirektør Per Dehli.
KOMMUNEDIREKTØR: Per Dehli, kommunedirektør i Midt- Telemark. FOTO: Marta Kjøllesdal

Seier strukturdebatt ikkje nødvendigvis betyr å legge ned Folkestad skule