221103 SEtt frå lufta - Nordbø

Dette er heilt sikkert eit av dei første områda i bygda som vart rydda og dyrka