Bjørn Gimming, 
leiar i Norges Bondelag
Bjørn Gimming, leiar i Norges Bondelag

– Me skal fortsetje å produsere, men den nye dugnaden vedkjem oss alle