Jon Evju (1896-1975) og Jon Hvitsand (9001- 1980) var gode vener frå Sætersbø. Begge tok lærarutdanning og var svært interessert i historie. Her står dei som ungdommar med familien på Evju framfor stugo, kring 1920. Jon Hvitsand til venstre oppe på trammen og Jon Evju d.y. nr. 2 frå høgre framme.
Jon Evju (1896-1975) og Jon Hvitsand (9001- 1980) var gode vener frå Sætersbø. Begge tok lærarutdanning og var svært interessert i historie. Her står dei som ungdommar med familien på Evju framfor stugo, kring 1920. Jon Hvitsand til venstre oppe på trammen og Jon Evju d.y. nr. 2 frå høgre framme. FOTO: Anund Evju

Her kan du lese nokre spøkerihistorier frå Sætersbø