ÅTVARAR: Plasstillitsvalde for sjukepleiarane, Marit Ødegården og plasstillitsvald for Fagforbundet Samuel Pedersen vel å snakke for den sårbare gruppa som rammest om kommunen kuttar 1,4 millionar i budsjettet for avdelinga. 
Avdeling for psyksik helse og avhengighet midt-Telemark kommune
ÅTVARAR: Plasstillitsvalde for sjukepleiarane, Marit Ødegården og plasstillitsvald for Fagforbundet Samuel Pedersen vel å snakke for den sårbare gruppa som rammest om kommunen kuttar 1,4 millionar i budsjettet for avdelinga. FOTO: Unni Buverud

Må kutte 1,4 millionar på to månader: – Det kom som eit sjokk på oss