KRITISK TIL BYGGJETEIKNINGAR: Sett frå eit fagleg synspunkt meiner desse fem at riveplanar og bruken av tomt til Burger King ikkje er bra. F.v. landskapsarkitekt Silje Aasgrav, arkitekt og planleggjar Marianne Straume, arealplanleggjar Øyvind Dahle, arkitekt Ingrid Kvissel og arkitekt Tine Schia.
KRITISK TIL BYGGJETEIKNINGAR: Sett frå eit fagleg synspunkt meiner desse fem at riveplanar og bruken av tomt til Burger King ikkje er bra. F.v. landskapsarkitekt Silje Aasgrav, arkitekt og planleggjar Marianne Straume, arealplanleggjar Øyvind Dahle, arkitekt Ingrid Kvissel og arkitekt Tine Schia. FOTO: Gro B. Røiland

– Me heiar på utvikling, men planane for Burger King og vaskehall ser ikkje bra ut