ASSISTERANDE REKTOR: Det er to assisterande rektorar ved Bø skule.
ASSISTERANDE REKTOR: Det er to assisterande rektorar ved Bø skule.

Tre vil bli assisterande rektor, men no er stillinga lyst ut på nytt