HØRTEVEGEN: Eigedomen Skogli ligg ved Hørtevegen.
HØRTEVEGEN: Eigedomen Skogli ligg ved Hørtevegen. FOTO: Norkart AS / OpenStreetMap

Seier ja til overtaking av eigedomen Skogli