DESSE SEL BRA: Hans Eirik Kaasa og Monika Slåtta seier salet av koffertar er det som har auka mest i butikken det siste året. 
Bø steintøy og parfymeri
DESSE SEL BRA: Hans Eirik Kaasa og Monika Slåtta fortel at salet av koffertar er det som har auka mest i butikken det siste året. FOTO: Unni Buverud

Før gjekk det mykje i kaffiservise og godlukt hjå Monika og Hans Erik – nå er det andre varer som gjeld