221117 Quiz Dag Einar NATO flagg

Spørsmål om litt av kvart – er du klar til å svare?