Utval for oppvekst og kultur  kultursjef Hilde Pedersen
FEIL TALGRUNNLAG: Kultursjef Hilde Pedersen påpeika feil i dokumentet om leigeinntekter frå USN. FOTO: Marta Kjøllesdal

Kultursjefen seier det er bekymring i Gullbring, politikarane meiner dokumentet er umuleg å forstå