GIR LYS: Marianne Løvlund har laga bivokslys til Bø museum si julemesse.
LYS TIL JULEMESSA: Julemessa på Bø museum har eit stort utval av husflid og handverk. Marianne Løvlund bidreg med bivokslys laga av lokale råvarar. FOTO: Gro B. Røiland

Marianne har laga lys til julemessa. Engasjement for Bø museum har ho frå far