GOD KOMPETANSE: Dei pensjonerte sjukepleiarane som har vaksinert Midt-Telemark har solid yrkesbakgrunn. F.v. Ingrid Riis Folkvord, Turid Berg Kvernes, Anne Ma Heldal, Gunhild Lønheim og Sigunn Liestøl. Brita Groven, Gunhild Slåtta og Anne Bjørg Wormsen var ikkje til stades da bildet blei tatt.

Pandemi
Korona
Vaksine
Sjukepleiarar
Pensjonert
Sprøytestikk
Vaksinestasjon
Midt-Telemark
EKSTRA KOSTNADER: Kommunen har hatt mange kostnader knytt til korona. Blant anna var pensjonerte sjukepleiarar henta inn for å hjelpe til med vaksinering. F.v. Ingrid Riis Folkvord, Turid Berg Kvernes, Anne Ma Heldal, Gunhild Lønheim og Sigunn Liestøl. FOTO: Hilde Eika Nesje

Regjeringa kjem med koronapengar, og kanskje blir skatteinntektene høgare