221117 Innflyttar Brockhus

– Eg er ein ektefødd amsterdammer, derfor er det fint med kort veg til Torp