Are Tomasgard, 
leiar i Landsrådet for 
Heimevernet (LO).
Are Tomasgard, leiar i Landsrådet for Heimevernet (LO). FOTO: Landsrådet for Heimevernet (LO

– Krigen er ikkje langt «der borte»