BEKYMRA: Sverre Jacobsen er kulturskulelærar og tillitsvalt for fagforeininga Creo. Han er bekymra for at flytting av bibliotek og med det ombygging av Gullbring kulturanlegg vil gjera undervisningssituasjonen vanskeleg.
BEKYMRA: Sverre Jacobsen er kulturskulelærar og tillitsvalt for fagforeininga Creo. Han er bekymra for at flytting av bibliotek og med det ombygging av Gullbring kulturanlegg vil gjera undervisningssituasjonen vanskeleg. FOTO: Gro B. Røiland

Flytting av bibliotek vil råke kulturskulen: – Kabalen går ikkje opp