BRYT OPP: Kjem biblioteket inn, ryk mykje anna kulturaktivitet ut. Kristoffer Mosfjeld (f.v.), Camilla Berg Rindahl og Kari Lønnestad er kritiske til at kommunen kan kome til å bryte opp eit sterkt fagmiljø.
BRYT OPP: Kjem biblioteket inn, ryk mykje anna kulturaktivitet ut. Kristoffer Mosfjeld (f.v.), Camilla Berg Rindahl og Kari Lønnestad er kritiske til at kommunen kan kome til å bryte opp eit sterkt fagmiljø. FOTO: Gro B. Røiland

Kulturfolk må ut viss biblioteket skal inn – kan forsvinne frå kommunen