TILSETTE: Tilsette i Gullbring har skrive meiningsinnlegg om biblioteksaka, mellom andre Kari Reine Bø, Anita Kristensen, Tom Erik Benjaminsen og Reidun Nygård.
TILSETTE: Tilsette i Gullbring har skrive meiningsinnlegg om biblioteksaka, mellom andre Kari Reine Bø, Anita Kristensen, Tom Erik Benjaminsen og Reidun Nygård. FOTO: Privat

Gullbring-tilsette om bibliotekflytting: – Kvifor risikere å øydelegge noko som fungerer? Og kvifor tenke så kortsiktig?