SVARAR: Kommunedirektør Per Dehli svarar her på leiaren i Bø blad.
NY SJEF: Per Dehli jobbar med ei ny stillingsannonse. FOTO: Marta Kjøllesdal, arkivfoto

– Kommunikasjon og medverknad kan alltid forbetrast, det jobbar me med hele tida

Redaktøren i Bø Blad omtalte i sin leder torsdag 1. desember Midt-Telemark kommunes utfordrende økonomiske situasjon og det som etter hennes mening er manglende involvering og prosess i forbindelse med foreslåtte tiltak.

Først og fremst; jeg er glad for at vi har en lokalavis med et stort engasjement for kommunen og jeg er helt enig med redaktør Nesje i at kommunen har mange dyktige fagfolk som hver dag jobber hardt for å gi innbyggerne våre de tjenestene de skal ha.

Kutt

Kommunenes inntekter kommer primært via overføringer fra staten.  Midt-Telemark kommune bruker mer penger enn det vi får. Vi må redusere forbruket.

At vi skal kutte 60 millioner er ikke et valg, det må vi. Dette vil merkes på tjenestetilbudet vårt.

Kuttforslagene kommer som følge av totalansvaret jeg har for kommunens budsjett. Forslagene er mine, avgjørelsen ligger i kommunestyret og det er til slutt min og administrasjonens rolle å gjennomføre de politiske vedtakene.

Medvirkning

Redaktøren setter fokus på noe veldig viktig; dette er krevende prosesser og det bør i størst mulig grad gjøres sammen. Medvirkning er avgjørende.

Midt-Telemark kommune har i overkant av 1000 ansatte. Medvirkning i prosessene skjer blant annet ved at tillitsvalgte og verneombud er deltakende på vegne av de ansatte. Disse er valgt av de ansatte til sine verv og er viktige deltagere.

Når det gjelder den årlige budsjettsaka er det medvirkning før kommunedirektørens budsjettforslag blir lagt frem for formannskapet. Etter endelig vedtak i kommunestyret er det igjen medvirkning på hvordan tiltakene skal gjennomføres i enhetene.

– Sparetiltaka framstår både vilkårlege og kunnskapslause

Veien mot balanse

Midt-Telemark kommune har hatt en utfordrende økonomisk situasjon helt siden oppstart 1.1.2020. Det har blitt tatt grep hele veien, deriblant med en reduksjon på totalt 44 årsverk. Jobben fortsetter for å skaffe økonomisk balanse.

Så vil jeg minne om at vi hver dag leverer gode tjenester til innbyggerne for til sammen 1 milliard kroner årlig.  Dette gjøres av faglig dyktige og engasjerte ansatte med hjerte for innbyggerne og kommunen vår.

Kommunikasjon

Å kommunisere godt og tilstrekkelig i egen organisasjon og ut til innbyggerne er krevende.

Det er spesielt krevende i tida vi er inne i nå med dårlig økonomi, kutt i tilbud og endring i måten vi arbeider på. Kommunikasjon og medvirkning kan alltid forbedres, det jobber vi med hele tiden. Vi kan alltid bli bedre.

Ansvar

Som kommunedirektør har jeg det overordna ansvaret for den daglige driften av Midt-Telemark kommune, men jobben gjør jeg ikke alene. Sammen skaper vi fremtida. Vi i Midt-Telemark kommune må jobbe sammen i møte med fremtiden. Mitt ansvar er å lede arbeidet og gjøre nødvendige endringer i samarbeid med politisk nivå og de ansatte.
Vi leverer hver dag, noe vi også skal gjøre i framtiden.