221201 Sett frå lufta Sanda

Etter svartedauden vart det sagt at dette var ein av dei få gardane der det rauk frå pipa