MANGE AKTIVITETAR: Det er mange aktivitetar ved Driv på Napastaa.
MANGE AKTIVITETAR: Det er mange aktivitetar ved Driv på Napastaa. FOTO: Øystein Akselberg

Ønskjer god planlegging før fleire flytter til Napastaa