VINNAR-GLEDE: Glade prisvinnarar og -utdelarar. F.v. José Bakker, Synnøve Sudbø Kleppe, Unni Buverud, Birgitte Brekke frå Frivilligåret, redaktør Hilde Eika Nesje, Hanne Lin Prestgård, Frivilligåret, Gro B. Røiland og Rune Digranes Bøen.
VINNAR-GLEDE: Glade prisvinnarar og -utdelarar. F.v. José Bakker, Synnøve Sudbø Kleppe, Unni Buverud, Birgitte Brekke frå Frivilligåret, redaktør Hilde Eika Nesje, Hanne Lin Prestgård, Frivilligåret, Gro B. Røiland og Rune Digranes Bøen. FOTO: Marta KjøllesdalBilde 1 av 4
FØRSTE AVIS 2022: Framsida i januar 2022.
FØRSTE AVIS 2022: Framsida i januar 2022. Bilde 2 av 4
Bø blad får prisen Fri, villig og heit
TELEMARKSSENDINGA: Prisutdelinga vart også dekt av NRK Vestfold og Telemark. Anita Moland intervjuar redaktør Hilde Eika Nesje og prosjektleiar Birgitte Brekke. Rundt bordet f.v. Unni Buverud, Synnøve Sudbø Kleppe, Gro B. Røiland (delvis skjult), Rune Digranes Bøen og José Bakker. FOTO: Marta KjøllesdalBilde 3 av 4
HEIDER OG ÆRE: Diplomet frå Frivilligåret 2022.
HEIDER OG ÆRE: Diplomet frå Frivilligåret 2022. Bilde 4 av 4

Jubel i lokalavisa – Bø blad får nasjonal frivilligpris

«Fri, villig og heit» står det på diplomet som Bø blad fekk overrekt torsdag. Det handlar om noko av det avisa har drive med i år.

– Bø blad har fått prisen «Fri, villig og heit» for dekninga av frivilligheita i Frivilligåret 2022.

Det seier Birgitte Brekke, prosjektleiar i Frivillighetens år.

Prosjektet Frivilligåret (Frivillighetens år) har kåra Bø blad til best i klassen når det gjeld å dekke den store innsatsen som frivillige gjer.

HEIDER OG ÆRE: Diplomet frå Frivilligåret 2022.

Lokalavisa i Midt-Telemark har skrive om frivillig arbeid i kvar einaste papiravis og på nett gjennom heile året, publisert leiarartiklar og presentert ulike lag og organisasjonar.

Sett i gang av regeringa

Det var Solberg-regjeringa som dedikerte 2022 til å vere Frivilligåret. Bø blad har alltid skrive mykje om frivillig arbeid, men bestemte seg allereie i fjor haust for å lage eit prosjekt og følgje frivilligheita ekstra godt i dette året. I leiaren i årets første avis skriv redaktør Hilde Eika Nesje: «I 2022 skal me likevel gjere ein ekstra innsats på dette området ved å sjå nærmare på kva frivillig arbeid eigentleg betyr for lokalsamfunnet, og me skal vise fram mange av dei lokale laga som finst her.»

Bø blad si første framsida på papir i 2022 var også via frivillig arbeid i lokalsamfunnet. Gjennom året har det blitt skrive 74 planlagte artiklar om frivilligheit i tillegg til løpande stoff om temaet, og i ei eiga spalte har lokalavisa presentert 35 lag og foreiningar. Det er også skrive fleire leiarar om frivilligheit. Den innsatsen har no blitt lønna med ein pris.

– Det er ingen andre lokalaviser som kan måle seg med ei slik dekning, seier Brekke, og understrekar at lokalavisene i Noreg er uvurderlege for å vise fram det frivillige arbeidet.

FØRSTE AVIS 2022: Framsida i januar 2022.

Eit land av frivillige

Brekke seier at me i frivilligåret feirar all den frivillige innsatsen som blir gjort her i landet.

– Me er eit land av frivillige. Det er 100.000 lag og foreiningar rundt om i Noreg. Over halvparten av innbyggjarane er med og gjer ein form for frivillig innsats. Det må me feire og bli bevisst på for å kunne ta vare på det, seier Brekke.

Ho legg til at dersom ein legg saman alle dei timane som det blir jobba frivillig her i landet, summerer det seg opp til 142.000 årsverk.

– I grunnskulen blir det utført 115.000 årsverk. Då skjønnar ein kanskje kva frivillig arbeid betyr for Noreg. Når eg seier at utan frivillig arbeid så stoppar Noreg, så er det faktisk heilt sant, seier Brekke.

Ho meiner det er mange oppgåver som rett og slett ikkje ville blitt løyst utan frivillig innsats, og andre ville blitt dyrare.

Har vist fram mangfaldet

– Eg synest Bø blad har vist alle som bur i Midt-Telemark kommune mangfaldet i det frivillige arbeidet. Det er kjempeviktig at folk blir klar over kor mykje som faktisk finst og kor mange som deltek, seier Brekke.

Ho tykkjer det er spesielt spennande at avisa har vist korleis frivilligheita spelar ei rolle i arbeidet med å inkludere folk, i oppveksten til barn og unge, i kulturminnevern og i idrett.

– Ein har hatt ulike innfallsvinklar som har bidrege til å skape auka forståing for frivillig sektor i lokalsamfunnet, seier Brekke.

Stolt redaktør

– Me er både stolte av og glade for å få prisen. Det er alltid fint å bli sett pris på, og så er det gøy å få ein pris når me har jobba med eit prosjekt som me har klart å gjennomføre, seier redkaøtr Hilde Eika Nesje, som synest det er gøy at arbeidet avisa har gjort har blitt lagt merke til .

– Det er alltid moro å skrive om det frivillige arbeidet. Det gjer me ofte og det kjem me til å fortsetje med, men i år har me gjort det litt meir planmessig, seier ho, og roser journalsitane som har stått på for å gjennomføre prosjektet.

Endå meir stolt av lokalsamfunnet

– Det har vore kjempegøy, seier journalist Gro B. Røiland, som er den som har skrive flest av sakene.

– Eg har møtt mange hyggelege, flinke, fine folk i alle aldrar som driv med så mykje forskjelleg og morosamt. Ein kan kanskje seie at eg har blitt endå meir stolt av Midt-Telemark etter å ha snakka med alle dei fine folka, seier ho og meiner det er viktig å dekke frivillig arbeid fordi det er ein kjemperessurs for lokalsamfunnet.

– Utan frivilligheit hadde veldig mykje kollapsa. Dei frivillige fortener å bli løfta fram, seier Røiland.