– TENN LYS. Det er oppfordringa frå Audun Haga, 
leiar Kirkens SOS Telemark 
og Digital.
– TENN LYS. Det er oppfordringa frå Audun Haga, leiar Kirkens SOS Telemark og Digital.

– Me må stå saman og tenne lys og gje håp når så mykje verkar mørkt