Heidi Jørgedal Førstøyl (48)
Heidi Jørgedal Førstøyl (48) FOTO: Privat

– Ungane leikar ute i gata her me bur, akkurat som eg gjorde i Bø