LANGTIDSLAGRING: Epla blir lagra i eit ULO-lager (ultra lowoxygene) etter hausting. Her blir oksygennivået senka ved å tilføre nitrogen, seier Svein Børte.
LANGTIDSLAGRING: Epla blir lagra i eit ULO-lager (ultra lowoxygene) etter hausting. Her blir oksygennivået senka ved å tilføre nitrogen, seier Svein Børte. FOTO: Marta Kjøllesdal

Søte, sprø og saftige eple midt på vinteren – takk vere eplebygda