MANGEL PÅ KUNNSKAP: Politistasjonssjef Sigrid Dahl trur det kan vere mangel på kunnskap om reglane for alkoholservering.
FRIGIR NAMN: Politistasjonssjef Sigrid Dahl. FOTO: Bø blad, arkiv

Politiet: – Misforståing om alkoholservering. Russearrangement er ikkje lukka selskap