STØTTE TIL TALENTHUSET: Folkehelserådgjevar og prosjektleiar Inger Elisabeth Borge i fylkeskommunen (t.v.) og rettleiar Helen Løvskeid Skaret ved Oppfølgingstenesta/NAV Midt-Telemark.
STØTTE TIL TALENTHUSET: Folkehelserådgjevar og prosjektleiar Inger Elisabeth Borge i fylkeskommunen (t.v.) og rettleiar Helen Løvskeid Skaret ved Oppfølgingstenesta/NAV Midt-Telemark. FOTO: Øystein Akselberg

Har hjelpt over 100 elevar tilbake til skulen. Nå skal dei hjelpe enda fleire