TILDELT PRIS: Martin Torstveit
TILDELT PRIS: Martin Torstveit FOTO: Marta Kjøllesdal

Om franske presidentar, Bobbysocks og Martin Torstveit – sjå kor mange rette svar du får