NYTT HYTTEFELT: Ovanfor Østerlikollen er arbeidet i gang med bygging på fleire tomter. Ein komande hytteeigar har klaga på grunnarbeid som skjer på naboeigedomar. Bildet viser eit kart over hyttefelt og ei av dei første hyttene som er under oppføring i feltet Håråldskar.
NYTT HYTTEFELT: Ovanfor Østerlikollen er arbeidet i gang med bygging på fleire tomter. Ein komande hytteeigar har klaga på grunnarbeid som skjer på naboeigedomar. Bildet viser eit kart over hyttefelt og ei av dei første hyttene som er under oppføring i feltet Håråldskar. FOTO: Øystein Akselberg

Har fått klager – nå blir det kopla inn advokat i nytt hyttefelt på Lifjell