EKSPLODERT: I desember har talet på folk som vil byte straumavtaler nærmast eksplodert over natta.
EKSPLODERT: I desember har talet på folk som vil byte straumavtaler nærmast eksplodert over natta. FOTO: bytt.no

Folk byter straumavtaler som aldri før – meir enn tidobling av normalen