TAKKSAM: På vegne av Røde Kors rettar Bente ei stor takk til alle som støtta opp om ønsketreet og kom med julegåver. –Nå får 40 familiar I Midt-Telemark ei fin jul, seier ho. 
Bø og Sauherad Røde Kors Ønsketre
TAKKSAM: På vegner av Røde Kors rettar Bente ein stor takk til alle som støtta opp om ønsketreet og kom med julegåver. FOTO: Hilde Eika Nesje

Ønsketreet fekk fantastisk respons: – Det blir ei fin jul for mange familiar