HYLLENE TØMMAST: -Her blir hyllene fort tome for pakker, konstaterar postansvarleg Anne Bilstad hos Post i butikk Extra i Bø.
HYLLENE BLIR TØMT: – Her blir hyllene fort tomme for pakkar, konstaterer postansvarleg Anne Bilstad hos Post i butikk Extra i Bø. FOTO: Unni Buverud

129 000 pakkar ventar på å bli henta – slik er det ikkje hos Anne