I ARKIVET: Her blir arkivavtala signert av Jorun Henriksen, leiar i Norges Bygdekvinnelag og Per Kristian Ottersland frå Arkivverket.
I ARKIVET: Her blir arkivavtala signert av Jorun Henriksen, leiar i Norges Bygdekvinnelag og Per Kristian Ottersland frå Arkivverket. FOTO: Cesilie Aurbakken

Arkivverket tek over Norges Bygdekvinnelag sitt arkiv