KRITISK: SMB-sjef Jørund Rytman er kritisk til regjeringa si straumstøtteordning.
KRITISK: SMB-sjef Jørund Rytman er kritisk til regjeringa si straumstøtteordning.

Ny undersøking: Nesten ingen bedrifter har søkt om straumstøtte