PÅ PLASS: Forsamlingshuset er nå på plass ein heilt annan stad i bygda.
PÅ PLASS: Forsamlingshuset er nå på plass ein heilt annan stad i bygda. FOTO: Jorid Vale

100 år etter at huset vart bygd, står det på ny tomt og grunnmur