NORMAL TRAFIKK. I år skal truleg fleire ut på vegen i vinterferien enn i fjor.
– TA DET MED RO: Alle bilistar blir oppfordra til å ta det med ro på vegen i helga. FOTO: Knut Opeide, Statens vegvesen

Meir uvêr i vente: – Ta det med ro i trafikken inn mot helga