25 år jubilant Midt-Telemark kommune 
f.f,v. Kristine Von Hirsch Hellstad, Inger Merethe K Espeseth, Inger Folkestad Holte, Arnhild Sandstå Steinhaug, Bergit Verpe.
B.f.v. 
Urban Eriksen, Gisle Bonna Espedalen, Siri Blichfeldt Dyrland, Per Dehli.

 
FEKK TAKK: Framme f.v. Kristine Von Hirsch Hellstad, Inger Merethe K. Espeseth, Inger Folkestad Holte, Arnhild Sandstå Steinhaug og Bergit Verpe. Bak f.v. Urban Eriksen, Gisle Bonna Espedalen, Siri Blichfeldt Dyrland og Per Dehli. FOTO: Midt-Telemark kommune

Tilsette i kommunen blei takka for lang og tru teneste