NORDISTUGO GRAVE: Bildet er tatt frå søraust den 13. juni 1958. Bak i bildet ser me delar av Lifjell.
NORDISTUGO GRAVE: Bildet er tatt frå søraust den 13. juni 1958. Bak i bildet ser me delar av Lifjell. FOTO: Widerøe, Bø Museum

På denne garden har dei hus frå 1800-talet og 2000 mål mot vest