PLANEN ER KLAR: Ketil Reed Aasgaard, no prosjektleiar seinare fylkesdirektør, har klar den administrative organiseringa.
PLANEN ER KLAR: Ketil Reed Aasgaard, no prosjektleiar seinare fylkesdirektør, har klar den administrative organiseringa. FOTO: Kristine Mellefoss / Vestfold og Telemark fylkeskommune

Byggmeisteren er på plass – Ketil har eitt år på seg