KONTORARBEID: Tillitsvalde Terje Slåttedalen gjer berekning av arbeidet han har utført, Jon Helge Myhre ventar kanskje på tur. Dagleg leiar Halvor Langkaas bak til venstre.
KONTORARBEID: Tillitsvalde Terje Slåttedalen gjer berekning av arbeidet han har utført, Jon Helge Myhre ventar kanskje på tur. Dagleg leiar Halvor Langkaas bak til venstre.

Elektromontør’n har mest tridobla omsetnaden sidan fristillinga i 1994