UNDERSØKING: Fylkeskommunen har gjort ei brukarundersøking av Farte bestilling, tidlegare Hent meg-bussen.
UNDERSØKING: Fylkeskommunen har gjort ei brukarundersøking av Farte bestilling, tidlegare Hent meg-bussen. FOTO: Gro B. Røiland

Etterlyste meiningar om Farte bestilling-bussen – slik var svara