ENGASJERT POLITIKAR: Per Atle Einan (SV) fekk med seg eit stort fleirtal på ei endring i vedtaket om busetting av flyktningar.
NY METODE: Per Atle Einan (SV) har foreslått ein ny måte å hjelpe folk på slik at dei kan kjøpe eigen bustad. FOTO: Arkivfoto, Øystein Akselberg

Per Atle var ikkje fornøgd – fekk stort fleirtal for nytt forslag