AUKE: Politiet i Sør-Øst politidistrikt ser ein auke i bruk av mobil i bil.
AUKE: Politiet i Sør-Øst politidistrikt ser ein auke i bruk av mobil i bil. FOTO: Frende forsikring

I vårt distrikt aukar bruken – fleire tatt med mobilen bak rattet i fjor