KJEM NÆRMARE FOLK: Mykje hjortevilt trekker dit folk bur og ferdast i snørike vintrar.
KJEM NÆRMARE FOLK: Mykje hjortevilt trekker dit folk bur og ferdast i snørike vintrar. FOTO: Marta Kjøllesdal, arkivfoto

Hugs å halde bikkja i band. Nokon slit i dei store snømengdene