LOKALOPPGJER: Gullbringhallen var arena for oppgjeret mellom Bø og Lunde. Bildet er frå ein tidlegare kamp.
LOKALOPPGJER: Gullbringhallen var arena for oppgjeret mellom Bø og Lunde. Bildet er frå ein tidlegare kamp. FOTO: Øystein Akselberg

Mange på skåringslista, men det blei tidleg ampert